Thông báo tạm nghỉ dịch theo chỉ thị 16

Lời đầu cho Van Giá Rẻ gửi lời chào đến Quý khách hàng, Do tình [...]